Kamis, 05 Maret 2009

hRuStka jDi kEk gimNa ?~

kNpakH kEk gNi kd0nK !~
.
ju2r pUsiNk ka, ,
t'siKsa ka mA sMuA ini !~
.
.
d_sAaT jDi diriQ sndrika, ,
byaK 0rNk nD sUka,
d_sAaT z b'uSha ubH skaPpQ,
yaAh sdiqT tEgaS n b'uSha jD pmpinN y6 sEsUai dgN aPa y6 d_mw mA kk2Q, ,
(mSq bE2rPa % jiE),
tp aPa jDiX, ,
tMn2Q mALaH jDi iLfiiiL mA z !~
sMpe2 mrEka bLg, ,
jaNk0w t'LaLu s0', ,
jaNk0w aTuR2ka, ,
(mSq bKn LgSuNk d_dpNQ)
jaNk0w kEk gNi kEk gTu, ,
d_sAaT z jDi aPa y6 d_ingNkn tMn2Q,
yaAh sTdkX bSamAka aMbLq haTix sdiqT, ,
eHh, ,
nApa mALaH kk2Q bLg, ,
nApak0w kEk gTu, ,
pMpinN k0w nTu !~
.
.
TuHaN pUsiNk ka kd0nK, ,
mw jDi aPa Lg, ,
sEaNdaiX 0rNk y6 nD sUka kLw z kEk gNi kEk gTu tw rSaX kLw jDi z, ,
pSt bkLn pUsiNk t0nJie !~
.
.
b'uShamAka kd0nK sPaya sMuAx sUkaka, ,
tp, ,
sMuAx nD ma0 ngRti !~
.
.
.
qTa tw jiE kaH bLg t'siKsaka d_ksi kEk gNi kd0nK !~
b'uSha jDi t'baEk, ,
eHh, ,
mALaH jDi t'brUk d_mAta 0rNk2 !~
.
Ju2r nD tw mw mAa jDi aPa Lg, ,
pUsiNk ka, ,
t'bEbAni ka, ,
bHkaN sgadT t'siKsa !~
.
.
mwka jDi driQ sndri, ,
.
sPrti wkTu kLaSt 1,
mSq mSih LabiL,
tp z jD driQ sndri miE, ,
crEweT,riaNk,nArSizT,dLL, ,
mSq jLegq sfTQ d_mTa nAa 0rNk, ,
tp pUsiNk z bdE', ,
wkT i2 y6 z tw haX jDi driQ sndri !~
.
.
tp sKraNk nD bSamA ka bLg pUsiNk z bdE', ,
krNa sMuA aPa y6 z LakukN t'ikT 0/ sBuaH p'jnjiaN n p'atUrN !~
.
.
haX krNa tgL 26/08'08 akHrX QkEk gNi, ,
andAikn j6 bkaNd krNa dy, ,
mgqN nD bkLn kEk gNika, ,
mgqN Lbh bSaka tUaNgkNq kpD smUa 0rNk tTg apa y6 z kThui sLama z hdUpP !~
.
.
mgqN 0rNk haX bLg, ,
sPa sUruH k0w,
at0w,
jaNk0w pRnH myEsaL dgN apA y6 k0w LkukN,
at0w,
bHkn, ,
jD myEsL m0k0w ini ?~
.
.
z nD ta0 aPa ini pNyEsLn at0w aPa ?~
.
.
z j6a nD ta0 miE ma0 jDi aPa sKrNk ?~
.
z cMn mw sMuA 0rNk ngRti mAa z !~
ngErti aKn aPa y6 z rSakN, ,
ngErti dgN k_adAanQ, ,
ngErTi kLw mMg sFaTQ kEk gTu miE !~
.
.
.
nD thaN mAka, ,
c0zT tiaP mLaM haX i2 jiE y6 z pKirkN,
nD ma0ka aPa y6 qTa sMuA p'jUaNgkN sLama ini,aKhrX jTuH,
bHkn b'hnTi sMpAi d_sNi !~
.
.
.
.
.
.
k2, ,
tEmaN, ,
sm0ga ngErTiq dgN aPa z rSakN !~

Kamis, 19 Februari 2009

hAraPaNQ ! ~

z n aNgkTnQ sgT tw bLg nD dA Lg y6 pdULi mA kmi sMuA !
'
dLm bE2rPa hr ini haX i2 kTa2 y6 z dgR !
'
'
yAaH, ,
i2 smUa kRnA nD dA Lg k_pRcAyaAn tUk kmi smUa, ,
'
'
kmi (mSq haX bE2rPa) sdAr aKn hL i2 !
'
d_sAaT i2,
aQ haX b'fqR bgAimNa cRaX kmbLikn kpRcAyaAn i2 ?
d_sAaT pLjraN b'LgsUnK haX i2 yaNk adA d_bnaKQ, ,
apA aQ bSa mLaQkn hL i2 ?
aPa biSa ?
'
aQ haX bSa bLg,
pSt biSa,
aPa bLa sMuA tMn aNgkTn kMbLi pDuLi mA rc qTa !
'
aQ yaqN hL i2 bSa !
'
tp,
d_fqRanQ y6 LaEn bLg,
bgAimNa cRaX ?
kLw haX 3 smpE 4 oRg sJ y6 pdULi, ,
bHkaN kTupaT kgTan t'dkaT kmi kaga' pdULi sdiqT pUn !
'
shrSx fqRn i2 nD bLeH adA !
tp mw d_aPLg,
mgqN sUgEstiQ t'LaLu ting6i shing6a hL ngTf y6 z fqRkn t'jd !
'
LaLu, ,
sTLh dPt zmz dr k0rd.BPA tUk rPaT bz0gK (wjib dTg),
Q LgsUnK ambL kpTsaN tUk aMbL ahLi krJ kTupaT !
'
sAaT i2 pUn, ,
z aMbL bKu y6 z bwT wkT aKreFts n aMbL raNd0wn aCra dLL y6 d_bHs wkT tgL 13/01 dgN SC d_sEcReT, ,
p'tamA y6 z LakUkn,
mULai dr dvisi aCra,
bgaimNa cRa bwT sU2nN aCra ?
QraNk z ta0,jD z aCk2 miE dLu apa y6 mw z LakukN k_ad'2,b02t apa y6 hrS ada pD mReka sMua !
pk0kx pd saAt i2 oTkQ agk bnTu tTg aCra,
'
sTLh aCra,
'
LnjuT k_dviSi p'Lek !
d_dvisi p'Lek 0tkQ LncAr2 jiE,jD nD t'LaLu byK mSLh,haX p'Lek Pk,aLx QraNk z tw tTg Pk !
'
sTLh p'Lek,
'
LnjuT k_k0nSuMsi,
'
unTuNk rnCiaN k0nSmsiQ y6 z bwT wkT tgL 14/01 mSiH adA jiE,
tp mSq mSh adA nTu z tTp bwT Lg cdAngNx,
cUz nD b'uSha mA sPaya nD d_bLgi Lg b'fqR pnJg k0w sdiqT d' !
Lalu z bndingKn miE !
'
sTLh k0nSuMsi,
LnjuT k_hUmaSt,
'
y6 z pqRkn tTg hUmaS haX cRa pUbLikSi sCra in n Ex wiSmu,
uPs,
trNsPorTsi n kPn cEk LoKx j6 !
'
sTLh hUmAs,
LnjUt k_dAna, ,
'
y6 z bqN haX bgAimNa cRa2X cRi dNa n targT sTiaP hRi !
'
'
sTlaH smUa dviSi2 tLh sLeSai miE dri inix,i2x n rNciaN daNaX !
z ngNTip jAm n t'xTa dAh jAm 1mLm miE, ,
'
tp sYuQrX bLmpa t'LaLu mgnTuK,
c0zT y6 adA d_fqRnQ haX,
pk0kx ini smUa hrS sLeSai ini mLm nD dA aLsaN,haX i2 y6 pCuka sPaya tTp smgaT !
'
sTLh i2 z sU2n miE Lg brg2 aPa y6 mw d_bwa ad'2 pdA hri H n sPa2 kLoMp0kx !
'
sdH i2, ,
maTaQ sRaSa mw sX miE t'tU2p c0zt jAm 02.09 miE !
tp bLuM pAka b02,
mSiH z fqR qRa2 bz0gK mwq d_aPai di' ?
'
haX i2 y6 mgHnTui fqRn sJk magRib !
'
'
sTdkx bzg kLw d_taX aPa2 y6 sdH k0w p'siaPkn tUk kgTaN mU ini,adA miE y6 bS z jwb, ,
mSq hrUska b'bh0nK !
'
'
bE2rPa mNt kmUdiaN brU z ingT bHw t'xTa bz0gK 0rNk uLgaN MTK !
bru nD bLjr pAka sMa sX,sNTuH bKuX sJa nD !
'
'
LaLu taTkLa ngNTuK mAka pRg mAka b02, ,
tp sbLm b02 mSh sMpT jAka p0sT bULLeTin !
(sMpaT2 nAa)
'
'
sTLh bzK hR tibA n pULsEk miE oRg !
'
k0rd.BPA kmi dTg n nAx mNa sMuA miE tMn2mu n z bLg byK miE y6 pLg k' n adA y6 LeS n adA j6 y6 d_jMpUt mA 0rTuX !
Tp k0rd.BPA haX bLg pk0kx pKuL 3 smUa tMn mU hrS adA kL tdK,sdH miE ...... y6 z LakukN !
'
z n eKha yg adA d_dLm bC haX bS sndaR d_tMb0k n eKha kEkX nAngSq,cUz sPa c0bA y6 tHaN aPa y6 d_bLg mA k0rd.BPA kmi !
'
LaLu pNgrUs y6 adA haX 5oRg,
(mw miE d_aPa ?)
LaLu cri miq rUaNgn n kbTuLn ipa 3 Lg ks0ng,jd d_sTu miq !
'
p'tma k0rd.BPA kmi mgLuaRkn uNeK2x mA kmi dri ini sMpe i2, ,
mSLh mUsta pUn d_ungqT2 !
'
'
sTLh i2 pmbHsaN dikLt,
unTuNgX sdH miE z krJa td mLm,jD nD t'LaLu bgaimNa sX mAka !
'
'
sTlah bHs dikLt,
LnjuT k_pNgrUsn !
'
'
p'tma d_taX pRokEr aPa y6 t'LrLksna n y6 bLm !
'
z jwaB miE bSrta aLsaN2x smUa !
'
sdH i2 d_taX Lg bgAimNa miE kndiSix k_pNgrUsN mU ?
'
z bLg miE haX mSLhx 0rTu jiE smUa k' !
'
k0rd.BPA haX bLg,
mSLh pRibdi jiE i2 n dy nD mw trimH aLsaN i2 !
'
LaLu d_taX Lg,
mSh adA mSLh2 mU,bAeK sEsma aNgkTnmU,d_bwA mU,kLs 3 n k0wiSmu ?
'
z cMaN bLg nD dA jiE k !
LaLu tibA2 k'yUs bLg,
bLg m0k0 sJa d',dri pdA z y6 bLgq !
jD,
z bLg miE,
bLg tMn2Q pdA cUeK2q mA ini sMuA,
p'cUma jiE k' kL sdH miE d_k0rdniR brU nD nA LksaNknq,jD qTa j6 sUsH miE !
'
LaLu k0rd.BPA haX bLg,kL y6 LaiN ia ?
bKaN haX .LiSdHa. jiE nAa !
'
nd Lama kmUdiaN k'yUs bLg kEk gNi, ,
"Lain kLi kLw mwk0w mNgELuH jaN k0w dpNx kLs 3,1 atw aLmNi mU"
'
jU2r dLm haTiQ haX bLg,
k2 nAsRuHq cRitkn mSLhta brU uJuNk2x nA jTuHkn jiEq,
ju2r z mA aNgkTnQ y6 LaeN nD sUka aKN hL i2,
mSLhx gNi,
qTa sNdri y6 bLg,
bLg miE d',d_sNi miE smUaX t'bUka,bLg sMuA, ,
i2 y6 z bLg brU 1%x dr sMuA mSLh aNgkTnQ !
n sAaT i2 pUn z b'jnJi nD bKaLn z bLg miE Lg mSLh2Q mA qTa, ,
krNa kmi i2 bTuH mSukN,tang6pN,s0LUsi aGr n sPya mSLh kmi sLeSai, ,
bKaN mALaH mNaMbAh bEbAn pKirN kmi Lg !
'
sAaT i2 pUn aQ b'jaNji b'smA bE2rPa tMn2Q !
'
jU2r sKit sX z rSa d_sTu,
z qRa mAmi bKaLn dpTq s0Lusi,
tp kXtaAnX mALaH + bEbAn fqRn !
'
'
hUfT, ,
sdH miE dEcH !
'
trS kmi mNta mAaV Lg,
krNa kmi tLaH mMbwT sJraH bRu Lg tUk rcta' !
'
'
andAikn kETuM kmi cw0' mgqN nD bKaLN kEk gNi !
'
mSh z ingT sbLm t'pLiH jD kTuM,
adA sLh 1 k2 y6 bLg adA bE2rPa kTuM cwe' sbLm kmi n i2 aNgkTnX QraNk bgUs !
(kTa2 i2 nD bKaLn z Lupa)
n t'xTa kTa2 i2 Lg2 t'jD d_aNgkTn kmi !
'
'
andAikn wkTu tGL 26/08'08 z sCra tdK LgSg t'pkSa tUk jD i2,krNa haX tUk mgkuTi kTa2 kk2Q y6 z pRcAya bLg bkaLn d_bNTu jiE nNt kL bTuLn z y6 nAeK !
'
'
tp,t'xTa i2 smUa haX kTa2 pLsu !
'
'
sbLuMx mAaV kL z bLg kEk gTu,
tp i2 y6 z rSakN sKrNk !
'
'
z haX b'hRaP sm0ga aNgkTnQ mNdpT k_p'cAyaAn Lg !
sm0ga !
'
'
amiEeN ! ~

Senin, 09 Februari 2009

pTuaLaNk pNCriaN brAnK nAa nK jUbEL. . ! !

hr p'taMa sLeSai LoMbA,mgqN sqTr pKuL 9.30 mLaM adA nK jUbEL y6 nLpN k_kNdA yaSa, ,
kTa nAa adA bRaNk nAa hLaNk d_rUaNgN y6 dy t4i, ,
tpaT nAa d_2ipa6. ,
.
Lalu z,Ms.Le2t,ad'Q,kaNdA ibHa n kaNdA yaSa nAeK k_aTs (LnTai 2),
.
pAs nAeK taNg6a k'ibHa y6 jLn dLuaN brU z,LaLu Ms.Le2t,LaLu ad'Q n kaNdA yaSa, ,
.
.
pAs dPaN ipa3, jLn kMi LncAr2 aJa, ,
sTLaH pAs dpN ipa4, ,
aStgfirULLaH, ,
z ngLiat sSuaTu y6 brU z LyaT,
d_sMpiNk jNdLa dU2k sNdriaN d_kgLaPaN y6 mNgriKn. . ! !
dLm hTiQ QhaX bSa yAa tUhaN aPa i2, ,
bRu sKitr 10dtiK z LyaT,LgSuNgka pGaNk n mNuTup maTaQ d_taZ y6 d_gNdEnK 0/k'ibHa, ,
trS Ms.Le2t j6 pKe aCra gaNdEnK bLaKaNgQ, ,
eDe. .dE. .
pk0k nAa y6 z taU haX tU2p mTa d_taZ nAa k'ibHa. . ! !
.
.
HuFt gEri sX, ,
.
.
pAs dpN ipa6, ,
z LepAs miE taZ nAa k'ibHa,cUz dy bLg braTq taZ nAa sRaSa 30kg. ,
jD z LpaS miE kdUnK n nD bALek2a k_nTu ipa 4, ,
sTLh d_ipa6 kmi sMuA cRi miE nTu braNk nA nK jUbEL y6 hLg, ,
tp sYaNk kaga' kTemU, ,
pAs kLuaR dr ipa6, ,
nTu y6 d_ipa4 mSiH adAq, ,
z haX bS bLg,
0h tUhaNQ miMpi aPaka sMLm,sMpe2 hrSka LyaT kEk gTuaN,nD sAng6pka. ,
sTLh bRpa mNt nTu y6 d_ipa4 kaga' pRg2q,
LaLu k'ibHa aKhr nAa pGiq k_ipa4,
tp z taRe'q taZ nAa n bLg jaN miq gaNg6uq k2,
tp k'ibHa tTg pGi k_ipa4,
pAs dpN pNTu k'ibHa bLg kEk gNi, ,
miSi,sPa d_sTu,miSi dGn sPa d_sTu, ,
(i2 kTa2 y6 d_uLg k'ibHa sMbL b'jLn k_dkTx)
pAs dPn nAa nTu y6 d_ipa4,k'ibHa tTp kaga' d_bAti2i mA nTu y6 d_ipa4,LaLu k'ibHa mNyenTer nTu y6 d_ipa4 n k0w tw sPa nTu y6 d_ipa4, ,
hAhai. . ,
t'xTa k'aChiL, ,
aStga bALLisikQ, ,
dr tD inNe janTuNk b'dbAr2 t'xTa nTu mA k'aChiL y6 Lg nLpN n z qRi nTu mAh tiT. . ! !
.
HufT, ,
Qt'tipU. . ! !
.
.
tp inNe mAh hRi y6 sgaT LcU, ,
pk0k nAa kaga' bKaLn z LupakaN. . ! !
.
.
kL z ingT inNe k_jDiaN,
QjD kTawa(i) sNdri. . ! !
.
wkwkwkwkw

pTuaLaNk pNCriaN brAnK nAa nK jUbEL. . ! !

hr p'taMa sLeSai LoMbA,mgqN sqTr pKuL 9.30 mLaM adA nK jUbEL y6 nLpN k_kNdA yaSa, ,
kTa nAa adA bRaNk nAa hLaNk d_rUaNgN y6 dy t4i, ,
tpaT nAa d_2ipa6. ,
.
Lalu z,Ms.Le2t,ad'Q,kaNdA ibHa n kaNdA yaSa nAeK k_aTs (LnTai 2),
.
pAs nAeK taNg6a k'ibHa y6 jLn dLuaN brU z,LaLu Ms.Le2t,LaLu ad'Q n kaNdA yaSa, ,
.
.
pAs dPaN ipa3, jLn kMi LncAr2 aJa, ,
sTLaH pAs dpN ipa4, ,
aStgfirULLaH, ,
z ngLiat sSuaTu y6 brU z LyaT,
d_sMpiNk jNdLa dU2k sNdriaN d_kgLaPaN y6 mNgriKn. . ! !
dLm hTiQ QhaX bSa yAa tUhaN aPa i2, ,
bRu sKitr 10dtiK z LyaT,LgSuNgka pGaNk n mNuTup maTaQ d_taZ y6 d_gNdEnK 0/k'ibHa, ,
trS Ms.Le2t j6 pKe aCra gaNdEnK bLaKaNgQ, ,
eDe. .dE. .
pk0k nAa y6 z taU haX tU2p mTa d_taZ nAa k'ibHa. . ! !
.
.
HuFt gEri sX, ,
.
.
pAs dpN ipa6, ,
z LepAs miE taZ nAa k'ibHa,cUz dy bLg braTq taZ nAa sRaSa 30kg. ,
jD z LpaS miE kdUnK n nD bALek2a k_nTu ipa 4, ,
sTLh d_ipa6 kmi sMuA cRi miE nTu braNk nA nK jUbEL y6 hLg, ,
tp sYaNk kaga' kTemU, ,
pAs kLuaR dr ipa6, ,
nTu y6 d_ipa4 mSiH adAq, ,
z haX bS bLg,
0h tUhaNQ miMpi aPaka sMLm,sMpe2 hrSka LyaT kEk gTuaN,nD sAng6pka. ,
sTLh bRpa mNt nTu y6 d_ipa4 kaga' pRg2q,
LaLu k'ibHa aKhr nAa pGiq k_ipa4,
tp z taRe'q taZ nAa n bLg jaN miq gaNg6uq k2,
tp k'ibHa tTg pGi k_ipa4,
pAs dpN pNTu k'ibHa bLg kEk gNi, ,
miSi,sPa d_sTu,miSi dGn sPa d_sTu, ,
(i2 kTa2 y6 d_uLg k'ibHa sMbL b'jLn k_dkTx)
pAs dPn nAa nTu y6 d_ipa4,k'ibHa tTp kaga' d_bAti2i mA nTu y6 d_ipa4,LaLu k'ibHa mNyenTer nTu y6 d_ipa4 n k0w tw sPa nTu y6 d_ipa4, ,
hAhai. . ,
t'xTa k'aChiL, ,
aStga bALLisikQ, ,
dr tD inNe janTuNk b'dbAr2 t'xTa nTu mA k'aChiL y6 Lg nLpN n z qRi nTu mAh tiT. . ! !
.
HufT, ,
Qt'tipU. . ! !
.
.
tp inNe mAh hRi y6 sgaT LcU, ,
pk0k nAa kaga' bKaLn z LupakaN. . ! !
.
.
kL z ingT inNe k_jDiaN,
QjD kTawa(i) sNdri. . ! !
.
wkwkwkwkw

.hRi p'taMa aKrEfitS.

hr p'taMa, ,
~pMbukaAn, ,
bEuUh dUmbA'2q sMuA, ,
n biaSa ngRt Lg,ngRt Lg, ,
sCra iNd0nSia, ,
pXqT y6 nD bS hLg. . ! !
~sTLh pMbukaAn, ,
adA LoMbA PBT n CC. . ! !
~sTLh jAm 8 LwT, ,
p'ibHe dTg k_aULa mRh2,cUz bTs pNg6uNaAn aULa kN haX sMpE jAm 7.45 d0aNk gTe'. . ! !
~sTLh sMuA LoMbA u/ hr p'taMa sLeSai, ,
sMuA ngUmpL tUk brifing n sTLh i2 qTa sMuA bRsiH2kN kLs2 y6 d_pKe sCuL2 LaEn wkTu L0mbA. . ! !
~sTLh sMuA sLeSai, ,
qTa pLg dAhH. . ! !

.hRi p'taMa aKrEfitS.

hr p'taMa, ,
~pMbukaAn, ,
bEuUh dUmbA'2q sMuA, ,
n biaSa ngRt Lg,ngRt Lg, ,
sCra iNd0nSia, ,
pXqT y6 nD bS hLg. . ! !
~sTLh pMbukaAn, ,
adA LoMbA PBT n CC. . ! !
~sTLh jAm 8 LwT, ,
p'ibHe dTg k_aULa mRh2,cUz bTs pNg6uNaAn aULa kN haX sMpE jAm 7.45 d0aNk gTe'. . ! !
~sTLh sMuA LoMbA u/ hr p'taMa sLeSai, ,
sMuA ngUmpL tUk brifing n sTLh i2 qTa sMuA bRsiH2kN kLs2 y6 d_pKe sCuL2 LaEn wkTu L0mbA. . ! !
~sTLh sMuA sLeSai, ,
qTa pLg dAhH. . ! !

Minggu, 01 Februari 2009

UjaN2aN,y6 mMbrikN byk pLjrN. . .

dUuH, ,
sPuLaNk bzArT kmReN mLaM, ,
(mGqN sKtr jM 22.45an)
z mA nUr nAeK pTe2 pLaNk, ,
pAs sMpiNk tipUL p'pte2 nAa bLg kEk gNi, ,
mw k_mNa dEk, ,
Q n nUr mNjwB, ,
mw k_dpN pnTu 2 uNhaS pAk. ,
trS p'pTe2 nAa bLg Lg, ,
aiiH,nPa tD nD bLg,
z maH mw k_dAya,trUn d_sNi aJa yAcH. . ! !
LaLu,
aQ n nUr2 mNjwB Lg, ,
(dGn mUka kAmAsEaNk skLi,sEaKn2 kmi tUcH sndRi,kga' adA y6 tMni,sMua 0rNk mNjauH dri kami)
bEeH, ,
XmbUng pTe2 Lg niCh, ,
.
.
adUh, ,
aKhr nAa z n nUr2 jLaN kAki,unTuNkx kmi b'2 bwa pAyUnk mSg2, ,
sMLaMaN kmi jLn kAki n d_hanTm hJaN dErAs dri LgiT, ,
kmi haX bLg, ,
apAkH adA y6 aKn mNLoNk kmi, ,
aPa adA. . ? ?
kmi haX bSa b'jLaN trUs mNrUs sMbL sE2kLi b'bLik k_bLaKaNk mNeng0k aPa aKn adA pTe2, ,
tp syaNk kaga' ada pTe2, ,
sKtr 10mnT kmi bRjLn dgN mUka y6 bTe',
aKhrX kmi mNgUbA sUaSanA mNjD riaNk,
dri pD aMbL pSiNk mNdinK aMbL cRiaX aJa,
aKhr nAa kmi mAeN2 sRaM aiR,mAeN2 pAyUnK,dLL d_bwAh hJn y6 drAs, ,
sMbL kTawa(i), ,
sLaNk be2rPa mNt pRuT kmi LpAr n jAm dAh mNuNJuKkn pKuL 23.20, ,
kmi mNgLuH pD dr sNdri,cUz LpaR,mSq ia tD aQ sdH mKn d_bzArT,tp tw sNdri miE t0cH,kL 0rNk k_dginN,pSt cPt LpaR. . ! !
n aKhrX tUhaN mMbRikn kmi jLn, ,
d_pGir jLaN adA pNJuAL g0rNgn n aKhrX kmi bLi gRengN, ,
d_bwa pYuNk,kmi mMkN g0reNgN kmi n aKhrX hBiz sTLh 10mNt kMdiaN, ,
sTLh g0rNgaNx hBizT, ,
t'xTa tUhaN mNLoNk kmi Lg, ,
kL nD sLh pAs dPn jiLc,
dari bLakaNg kmi aKhrX adA pTe2, ,
0h, ,
trimaH kSiH tUhaNQ, , ! !
.
.
pAs dPn pNTu 2, ,
kmi trUn dr pTe2, ,
n b'jLn Lg mzUk k_dLm uNHaS, ,
pAs dpN wAhidiN, ,
Qb'taX ma nUr2, ,
bTuLN niCh qTa jLn kAq mzUk,
LwaT fAk.kEd0k at0 LwT jLnaN y6 byK pPh0nNx sGaT LbT, ,
dUh aQ kaga' mw jLn mzUgK aHh, ,
sPa sRuH nUr2 sRinK criTa mA aQ tTg fAk.kEd0k n sKtr uNhaS. . ! !
.
.
StLaH kmi sMp d_p0s2 saTpaM, ,
nUr2 mNcRi 0mX, ,
sMpT mSiH adA. .
(dLm hTiQ aQ haX bS b'd0a sm0ga adA,sm0ga adA 0mX nUr2,sPya d_antrq pLg k_rMhX nUr2), ,
sMpe dPn p0s,
t'xTa d0aQ t'kBuLkn n aKhrX kmi pUn d_anTr nAeK mToR, ,
0h. .
TuHaNQ mkSiH byK. . ! !
t'xTa eNgkw mNgBuLkN d0aQ, ,
(pLjaRn nMr 99,tUhaN aKn cPt mNgBuLkn d0a 0rNk2 y6 t'aniaYa)
hHaA. . .25
.
.
aKhRx sMpe d_rMh nUr2 pKuL 00.01, ,
.
.
sTLh sMpe kmi gNTi bjU dSbgX, ,
.
.
LaLu pKuL 01.03 kmi tDuR dAh. . ! !
.
HufT, ,
t'xTa cApe' j6a yaAh. . ! !
.
.
pLjraN2 y6 bS qT aMbL:
~mSq qTa k_sUsHn pSt aDa jLn kLuaR
~sTiaP adA mSLh,pSt adA jLnX
~qTa hdUp d_dNia ini hRs sLiNk tLg mNoLoNk
~tUhaN aKn cPt mNgbULkn d0a qTa bLa qT t'aniaYa(bALLe2 jiE nA)
~hDaPi mSLh,dgN cRia,tp jGn aBaikN mSLh i2
~sMuA 0rNk pUx byK mSLh,tp tUhaN qTa,aKn mMbnTu qTa
~jGn pRnH tQt sNdriaN,krN 0rNk2 LaEn tDk aKn tGLkn qTa,y6 jLs qT j6 tDk mNgLkN 0rNk LaEn
~pLjrN z dPt nULiS n uNgkpN aPa y6 z rSakN
.
.
wkwkwkwk